• Communication

    Communication
  • Hosting

    Hosting
  • Network

    Network

Vi bygger säker IT-infrastruktur med kundnyttan i fokus.

NetIP AB har mycket lång och bred erfarenhet av kommunikationslösningar inom stad och kommun, försvarsmakten, operatörer, samt företag inom det privata näringslivet. Våra konsulter hjälper er att optimera IT-Infrastrukturen och att säkerställa trafikflödet i ert nätverk.

Med hjälp av bra design och utvalda och anpassade funktioner bygger vi nät som gör tillvaron enklare för er IT avdelning och för era användare.

Vi är experter på nätverksdesign och funktioner, och vi bygger dynamiska, rollbaserade nätverk som är skalbara, klarar hög belastning och som är utformade för mobila användare.

Vi erbjuder förutom detta konsulttjänster inom nätverkssäkerhet, hosting, Microsoft/Linux/Unix, och virtualisering. 

Våra kunder ställer mycket höga krav på funktionallitet, säkerhet, och tillgänglighet. Vi kan leva upp till dem.